Prop de 600 persones assisteixen a s’entrega des I Premi Gabriel Maura i donen es sus a sa nova Fundació Jaume III d’àmbit balear

Fundació Jaume III |

Fundacó 10Fundació 6FUNDACIÓ JAUME III

Multitudinari acte a Binicomprat amb prop de 600 assistents a s’habitual sopar d’aniversari de sa Fundació Jaume III – Fernando Fortuny, nou president de sa nova fundació d’àmbit balear – “Una mallorquina d’adopció” guanya es premi de relats curts en mallorquí

Prop de 600 persones, entre ells autoritats rellevants des món polític, econòmic i social de Mallorca, assistiren anit passada a Binicomprat a sa gala d’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí, així com també per donar es sus a sa nova Fundació Jaume III de ses Illes Balears, a partir d’ara d’àmbit balear. Hi assistiren es diputats de C’s Xavier Pericay i Olga Ballester, sa diputada des PP Maria Salom, Jaime Martínez, Toni Deudero, Aina Aguiló i Margalida Moner, així com s’ex president de Sa Nostra Fernando Alzamora, s’ex magistrat Pep Zaforteza, antics professors de sa UIB com Sebastià Urbina, Román Piña Homs o Bartomeu Nadal, columnistes com Gaspar Sabater i Joantoni Horrach, entre d’altres. També sa Part Forana hi va estar representada amb ses noves delegacions de Marratxí, Sóller, Valldemossa, Andratx, Manacor, Artà, Felantix, Llucmajor, Bunyola i Lloseta. Menorca també hi va enviar sa seva delegació.

fundació 4Es nou vicepresident segon, es menorquí Joan Pons, va encetar s’acte explicant que es I Premi Gabriel Maura en mallorquí responia a sa voluntat de dignificar es mallorquí en ets àmbits més elevats i formals, com és sa literatura, des quals havia quedat marginat per sa pressió d’una “llengua insípida i de laboratori”, en al·lusió a s’estàndar barceloní. Pons va recordar que sa literatura en mallorquí havia tengut il·lustres escriptors com Bartomeu Ferrà, Miquel dels Sants Oliver, es mateix Gabriel Maura, Pere d’Alcàntara Penya o Antoni M. Alcover, una tradició que se va esvair pes despreci de ses elits intel·lectuals. Pons recordà ses paraules de Miguel de Unamuno de l’any 1916, quan referint-se a un viatge a Mallorca, deia “y ahora aquí, en Mallorca, leo en mallorquín. Pero cuidado que lo sea y no catalán... los literatos y los intelectuales en general son catalanistas”. 

Explosió de balearisme avui a Binicomprat

Fundació Jaume III |

IMG 2929FUNDACIÓ JAUME III

A s’acte d’avui vespre se celebren tres fites històriques: sa fusió de sa Fundació Jaume III amb Foment Cultural, s’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí i es tercer aniversari de sa nostra fundació – Més de 450 persones ja han confirmat sa seva assistència a un acte que serà multitudinari

Més de 450 persones, entre elles autoritats rellevants des món polític, econòmic i civil de ses Illes Balears, ja han confirmat sa seva assistència a s’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí que tendrà lloc avui vespre, dia 21 a Binicomprat (Algaida), a les 20:00h. Han confirmat sa seva assistència es diputats de C’s Xavier Pericay i Olga Ballester, sa diputada des PP Maria Salom, Fernando Gilet, Jaime Martínez, Toni Deudero, s’ex batle d’Andratx Llorenç Suau i David Alonso, regidor des PP de Pollença. Es sopar comptarà també amb sa presència de sa Part Forana: hi haurà delegacions de Marratxí, Sóller, Valldemossa, Andratx, Manacor, Artà, Felantix, Llucmajor i Lloseta, així com un important contingent menorquí.

Un total de 26 relats breus en mallorquí competiran finalment per endur-se es I Premi Gabriel Maura organisat per primera vegada per part de sa Fundació Jaume III que repartirà 1.500 euros en un primer premi patrocinat per Finca Comassema (1.000€ i dues nits a qualsevol hotel de sa cadena THB Hotels) i un accèssit (500€) pes segon classificat, aquest patrocinat per Finca Tagamanent.

Sa Fundació Jaume III de Mallorca i Foment Cultural de ses Illes Balears s’uneixen en defensa de ses modalitats balears

Fundació Jaume III |

patronat fundador FJIII2Foment IIPremis optFUNDACIÓ JAUME III 

Neix sa “Fundació Jaume III de ses Illes Balears” que passa a tenir un àmbit balear – Divendres 21 d’octubre, a Binicomprat, se presentarà sa nova directiva formada per membres de ses tres illes germanes

S’associació Foment Cultural de ses Illes Balears (FCIB) i sa fundació Jaume III de Mallorca (JIII) han decidit fondre-se en una sola entitat i així unir esforços en sa defensa de totes ses modalitats insulars. Sa nova entitat que neix d’aquesta fusió entre ses dues entitats que fins ara havíem fet feina per separat nom “Fundació Jaume III de ses Illes Balears” que tendrà, com indica es seu nom, un àmbit balear. Es nou patronat de sa nova fundació d’àmbit balear que ara se posa en marxa comptarà amb patrons mallorquins, menorquins i eivissencs. Fins ara, sa Fundació Jaume III de Mallorca només havia tengut presència a Mallorca i es seu patronat estava compost exclusivament per mallorquins. 

Des d’un punt de vista organisatiu, cada illa tendrà plena autonomia dins sa nova Fundació a través des respectius comités insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. Sa composició de sa nova directiva se presentarà en societat divendres, dia 21 d’octubre a Binicomprat, coincidint amb s’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí i es tradicional sopar d’aniversari de sa nostra fundació.

De lo que hoy se celebra en España

Fundació Jaume III |

GariDuranGARI DURÁN

LA FIESTA NACIONAL de España, como se denomina en la Constitución del 78, o de la Hispanidad, como se llamó en el santo periodo de la II República, tiene algo de esquizofrénico para los populistas y para la mayoría de los nacionalistas. Según su definición más aceptada, la esquizofrenia se caracteriza por alteraciones en la percepción, las creencias falsas o por un pensamiento poco definido o confuso. Es un trastorno mental crónico y grave, que puede ser tratado. Sobra decir que, si de populistas o nacionalistas con relato, hablamos, la ignorancia y la demagogia, son el mejor revulsivo para cualquier tratamiento.

«Consideramos que nuestra presencia es más útil en la defensa de los derechos y la justicia social en este país, como hacemos a diario junto con otras personas, organizaciones e instituciones, que en este tipo de actos». Pablo Iglesias nunca defrauda. El catódico político que definió, en las elecciones vascas, la patria como «que los niños tengan opción a ir a la escuela», y que parece ignorar que en España, además de ser gratuita, la enseñanza, para los niños, es obligatoria, necesitaba una excusa a la altura de su excelsa persona, para irse de puente, o simplemente para evitarse el plantón de varias horas, del desfile y la recepción oficial del 12 de octubre. 

Més de 400 persones ja han confirmat sa seva assistència a s’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí

Fundació Jaume III |

Aniversari FJIIIFUNDACIÓ JAUME III

S’entrega de premis serà divendres dia 21 d’octubre a Binicomprat, i coincidirà amb so tradicional sopar d’aniversari de sa Fundació Jaume III

Més de 400 persones, entre elles autoritats rellevants des món polític, econòmic i civil, ja han confirmat sa seva assistència a s’entrega des I Premi Gabriel Maura de relats curts en mallorquí que tendrà lloc aquest divendres 21 a Binicomprat, a les 20:00h. Un total de 26 relats breus en mallorquí competiran finalment per endur-se es I Premi Gabriel Maura organisat per primera vegada per part de sa Fundació Jaume III que repartirà 1.500 euros en un primer premi patrocinat per Finca Comassema (1.000€ i dues nits pagades a mitja pensió a qualsevol hotel de sa cadena THB Hotels) i un accèssit (500€) pes segon classificat, aquest patrocinat per Finca Tagamanent.

S’acte d’entrega de premis coincidirà amb sa celebració des tercer aniversari des naixement de sa fundació que, com cada any, consistirà en un sopar, aquesta vegada a Binicomprat. 

Sopar d’aniversari a Binicomprat i bus de franc

Enguany canviam de  lloc i es sopar d’aniversari serà a Binicomprat, divendres dia 21 d’octubre a les 20:00h. Hi haurà servici d’autobús de franc d’anada i tornada a Binicomprat des de sa Plaça d’Espanya de Palma (punt d’encontre: estació des tren de Sóller). Per agafar s’autobús, és obligatori reservar plaça abans de dimecres dia 19 d’octubre.

Per comprar es tiquets pes sopar s’ha de contactar amb sa seu de sa fundació a Palma (971 666468 / 616 624 355) o amb qualque patró o col·laborador de sa fundació. Pregam per favor que es tiquets no se comprin a s’entrada divendres mateix sinó dies abans des sopar.